หวยหุ้นไทย  3288online

 

หวยหุ้นไทย

 

1. หวยหุ้นไทยเปิดทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ ที่หวยหุ้นไทยไม่เปิด

    มีทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้

หวยหุ้น / รอบ

เวลาเปิดรับ

เวลาปิดรับ

เวลาออก

ดูผลหุ้น

ไทย รอบเปิดเช้า

09:00 น.

09:50 น.

10:00 น.

ดูผลจากช่อง 9 เท่านั้น Set Index ตัวแรก*  

ไทย รอบปิดเที่ยง

09:00 น.

12:15 น.

12:35 น.

ดูผล www.settrade.com และ http://marketdata.set.or.th 

ไทย รอบเปิดบ่าย

09:00 น.

14:18 น.

14:30 น.

ดูผลจากช่อง 9 เท่านั้น Set Index ตัวแรก* 

ไทย รอบปิดเย็น

09:00 น.

16:25 น.

17:00 น.

ดูผล www.settrade.com และ http://marketdata.set.or.th  


     *** ทางเว็บ จะเปิดเพียง 2 รอบ คือ รอบปิดเที่ยง และ รอบปิดเย็น

2 หวยหุ้นไทย เปิดประเภทเล่นทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่


* 3 ตัวบน(หวยหุ้น) ดูผลหุ้น จาก Volume(*000) หรือ ค่าปริมาณ('000 หุ้น)
* 3 ตัวโต๊ด(หวยหุ้น) ดูผลหุ้น จาก 3 ตัวบน(หวยหุ้น)
* 2 ตัวบน(หวยหุ้น) ดูผลหุ้น จาก ค่า Value ของ Set มาออกผลโดยเอาเลขหลังจุดทศนิยม 2 ตำแหน่งสุดมาออกผล
* 2 ตัวล่าง(หวยหุ้น) ดูผลหุ้น จาก ค่า Change ของ Set มาออกผลโดยเอาเลขหลังจุดทศนิยม 2 ตำแหน่งสุดมาออกผล
* 2 ตัวโต๊ด(หวยหุ้น) ดูผลหุ้น จาก 3 ตัวบน(หวยหุ้น)
* 1 ตัวบน(หวยหุ้น) ดูผลหุ้น จาก 2 ตัวบน(หวยหุ้น)
* 1 ตัวล่าง(หวยหุ้น) ดูผลหุ้น จาก 2 ตัวล่าง(หวยหุ้น)
* 5 ตัวโต๊ด(หวยหุ้น) ดูผลหุ้น จาก 3 ตัวบน(หวยหุ้น) โดยทายผลจากเลขทั้งหมด 5 ตัว

      จะใช้ข้อมูลจาก www.settrade.com เป็นหลัก

     หากเว็บหลักที่ใช้ดูข้อมูลล่ม และ ไม่สามารถดูข้อมูลได้ภายใน 15 นาทีเมื่อตลาดปิด จะใช้ข้อมูลจาก http://marketdata.set.or.th แทน

 

 

3. จะไม่ออกเลขซ้ำกับรอบก่อนหน้า (เฉพาะ 2 ตัวบน) เลข 2 ตัวล่างจะใช้ตามคู่บนที่เลือก และ ใช้ผลออกตามที่เห็น

4. ถ้าผลออกไม่สมบูรณ์ คือ ไม่มีเลขบน หรือ เลขล่าง เป็นต้น จะใช้คู่ถัดไป

5. ทุกรอบหุ้น ขอใช้ผลตามที่เห็นเท่าน้น กรณีอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ อยู่ที่เว็บตัดสินใจ แต่จะอิงกับแนวทางที่ได้ประกาศไว้เสมอ

6. เมื่อท่านได้ทำการเดิม

7. กรุณา "บันทึก" หรือ "พิมพ์" รายการพนันของท่านไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

    มิฉะนั้นทางเว็บจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

8. หากมีข้อผิดพลาดจากการคำนวณยอดได้-เสีย หรือ ส่วนลด ของสมาชิกกรุณาแจ้งทางเว็บภายใน 12 ชั่วโมง

    มิฉะนั้นทางเว็บจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

9. หากทางเว็บตรวจพบรายการพนันที่ผิดปกติ ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการพนัน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Visitors: 79,883